არის თუ არა დაცული სანიტარული ნორმები თელავის ბაზრის შიდა და გარე ტერიტორიაზე ?

არის თუ არა დაცული თელავის ბაზრის შიდა და გარე ტერიტორიაზე სანიტარული ნორმები?