ღია სტუდია

ახალი ამბებიღია სტუდია

როგორია ქალთა პოლიტიკური და სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩართულობის მაჩვენებელი

გადაცემაში ვსაუბრობთ ერთ–ერთ მნიშვენლოვან თემაზე – ქალთა პოლიტიკურ და სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობასა და გაძლიერებაძე. გადაცემის სტუმარი: მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

მოსახლეობის ჩართულობის დაბალი დონე, ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტაში

მედია ცენტრმა კახეთმა ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

გარემოსდაცვითი პრობლემები ახმეტაში

მედია ცენტრმა კახეთმა ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

სოციალური სერვისების სიმცირე კახეთში

მედია ცენტრმა კახეთმა ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა თელავში

მედია ცენტრმა კახეთმა ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

დებატები, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საჭიროებათა კვლევის შესახებ

,,მედია ცენტრმა კახეთმა” ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More