ღია სტუდია

ახალი ამბებიღია სტუდია

მოსახლეობის ჩართულობის დაბალი დონე, ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტაში

მედია ცენტრმა კახეთმა ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

გარემოსდაცვითი პრობლემები ახმეტაში

მედია ცენტრმა კახეთმა ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

სოციალური სერვისების სიმცირე კახეთში

მედია ცენტრმა კახეთმა ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა თელავში

მედია ცენტრმა კახეთმა ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

უწყვეტი პროტესტი ,,რუსული კანონის” წინააღმდეგ- ახალგაზრდების შეფასებები

უწყვეტი პროტესტი ,,რუსული კანონის” წინააღმდეგ- ახალგაზრდების შეფასებები.

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

დებატები, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საჭიროებათა კვლევის შესახებ

,,მედია ცენტრმა კახეთმა” ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

დებატები, ყვარლის მუნიციპალიტეტის საჭიროებათა კვლევის შესახებ

,,მედია ცენტრმა კახეთმა” ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

დებატები, თელავის მუნიციპალიტეტის საჭიროებათა კვლევის შესახებ

მედია ცენტრმა კახეთმა ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც

Read More
ახალი ამბებიღია სტუდია

რატომაა საშიში რუსული კანონი ქვეყნისთვის და რა პრობლემებს შექმნის მისი მიღება

რატომაა საშიში რუსული კანონი ქვეყნისთვის და რა პრობლემებს შექმნის მისი მიღება.      

Read More