ახალი ამბები

სოციალურად დაუცველ 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვებას თელავის მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა პროგრამაში ცვლილებების შეტანას მხარი დაუჭირა.

საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის, ლევან კოჭლოშვილის განმარტებით, ცვლილების შედეგად შეიქმნა სოციალურად დაუცველ 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების პროდუქტების დაფინანსების ქვეპროგრამა, რომლითაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაახლოებით 32 ბენეფიციარი ისარგებლებს.

„აღნიშნულ სოციალურ პროგრამას ახორციელებს სოციალური მომსახურების სააგენტო, მაგრამ ჩვილ ბავშვთა ოჯახებს კვების მომლოდინეთა სიაში ყოფნა უწევთ 2-3 თვის მანძილზე.

აქედან გამომდინარე აღნიშნული მომსახურების შევსება მოწყვლადი ოჯახების ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანია. მერიის მიერ ინიცირებული პროექტი ჩვენ განვიხილეთ სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომაზე. საკრებულომ ამ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას მხარი დაუჭირა“, – განაცხადა ლევან კოჭლოშვილმა.

პროგრამის განსახორციელებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4300 ლარი გამოიყოფა.

ნიკოლოზ ესიტაშვილი