მოხალისეობრივი დახმარება პანდემიის დროს- ღია სტუდიამოხალისეობრივი დახმარება პანდემიის დროს.