ახალი ამბებიღია სტუდია

მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა თელავში

მედია ცენტრმა კახეთმა ჩაატარა თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოევლინა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც მოსახლეობის აზრით, ყველაზე პრობლემურია მუნიციპალიტეტებში.

ამავდროულად, კვლევის მიზანი იყო იმის დადგენა, თუ როგორი უნდა იყოს ამ პრობლემების მოგვარებაში როგორც, ადგილობრივი თვითმმართველობის, ისე მოსახლეობისა და საზოგადოებრივი სექტორის როლი.

აღსანიშნავია, რომ საჭიროებათა კვლევა განხორციელდა მედია ცენტრი კახეთის (MCK), მიერ პროექტის „ მოქალაქის ხმა“ ფარგლებში აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) დაფინანსებით.

აღნიშნული გამოცემის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი და გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.