რატომ არის მნიშვნელოვანი ქართული თიხის განვითარება