მიდიხართ თუ არა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურზე ? – ქვიზიმიდიხართ თუ არა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურზე? მიიღეთ მონაწილეობა გამოკითხვაში.

მარიამ ოქროცვარიძე