ახალი ამბები

პროექტის “აწარმოე საქართველოში” ფარგლებში ბიზნესიდეების მიღება დაიწყო

პროექტის ,,აწარმოე საქართველოში” ფარგლებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის ბიზნესიდეების მიღება დაიწყო.

სახელმწიფო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება ექნება ნებისმიერ სრულწლოვან საქართველოს მოქალაქეს, როგორც მეწარმე სუბიექტს, რომელსაც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება არ მიუღია, ან პირველად მონაწილეობს, ასევე – მეწარმე სუბიექტს, რომელმაც ერთხელ უკვე მიიღო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილით განსაზღვრული ხელშეწყობა.

პროგრამის არსებულ მეწარმე სუბიექტებს პროგრამის ფარგლებში გრანტის მიღების შესაძლებლობა ექნებათ, როგორც მათთვის უკვე დაფინანსებული საქმიანობის გაფართოების, ასევე, ახალი ბიზნეს პროექტის შემთხვევაში.

პროგრამის ფარგლებში 300-ზე მეტი ეკონომიკური საქმიანობის დაფინანსებაა შესაძლებელი.

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია მისამართზე: https://grantsenterprise.ge/extranet/start.php

 ავტორი: მარიამ ოქროცვარიძე