ახალი ამბები

უძველესი აგრარული ბაზრები თელავში- ფოტო ისტორია

თელავი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძი, სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო (მეღვინეობის) და კულტურული ცენტრი იყო. ისტორიული წყაროებით, თელავში ყველასთვის ცნობილი ბაზრობები მუშაობდა, სადაც კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტიდან როგორც მყიდველები, ასევე გამყიდველები სტუმრობდნენ.