კოლეჯი ,,აისი” პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციას აცხადებს

სსიპ კოლეჯი „აისი“ 2 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით აცხადებს რეგისტრაციას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 კაჭრეთში:

აგრარული მიმართულება:

 • მევენახეობა-მეღვინეობა – V დონე (ხანგრძლივობა 25 თვე) – დუალური
 • ხილისადაბოსტნეულისგადამუშავება – IV დონე (ხანგრძლივობა 32 თვე) – დუალური
 • მეფუტკრე – III საფეხური (ხანგრძლივობა 12,5 თვე)

ინჟინერიის მიმართულება:

 • ინფორმაციის ტექნოლოგია – III დონე (ხანგრძლივობა 11 თვე)
 • ელექტროობა – III დონე (ხანგრძლივობა 9,5 თვე)

ხელოვნების მიმართულება:

 • თმისა და სილამაზის მომსახურება – III დონე (ხანგრძლივობა 10,5 თვე)

ტურიზმის მიმართულება:

 • ტუროპერატორი – V საფეხური (ხანგრძლივობა 17 თვე)
 • საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი – V საფეხური (ხანგრძლივობა 17 თვე)

 

დედოფლისწყაროს ფილიალში:

ინჟინერიის მიმართულება:

 • ელექტროობა – III დონე (ხანგრძლივობა 9,5 თვე)

ხელოვნების მიმართულება:

 • თექის ოსტატი – III საფეხური (ხანგრძლივობა 12 თვე)
 • თმისა და სილამაზის მომსახურება – III დონე (ხანგრძლივობა 10,5 თვე)

ლაგოდეხის ფილიალში:

აგრარული მიმართულება:

 • სატყეო საქმე – IV დონე (ხანგრძლივობა 9 თვე)

ინჟინერიის მიმართულება:

 • იატაკისა და ფილის სამუშაოები – III დონე (ხანგრძლივობა 15 თვე)

ტურიზმის მიმართულება:

 • საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი – V საფეხური (ხანგრძლივობა 17 თვე)

 

ალვანის ფილიალში:

ხელოვნების მიმართულება:

 • თექის ოსტატი – III საფეხური (ხანგრძლივობა 12 თვე)
 • მომინანქრება – III დონე (ხანგრძლივობა 12 თვე)
 • თმისა და სილამაზის მომსახურება – III დონე (ხანგრძლივობა 10,5 თვე)

ტურიზმის მიმართულება:

 • საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი – V საფეხური (ხანგრძლივობა 17 თვე)

IV და V დონის და საფეხურის  სპეციალობებზე სწავლის დაწყებისთვის აუცილებელია, აპლიკანტს ქონდეს სრული ზოგადი განათლების (ე.წ. სკოლის დამთავრების) ატესტატი, III დონის და საფეხურის სპეციალობებზე საკმარისია საბაზო ზოგადი განათლების (ე.წ. მე–9 კლასის) ატესტატი.

 • ნებისმიერი ასაკის დაინტერესებულ პირს, ვისაც სურვილი აქვს დაეუფლოს სასურველ პროფესიას, შესაძლებლობა ეძლევა, სრული სახელმწიფო დაფინანსებით მიიღოს პროფესიული განათლება;
 •  რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია როგორც კოლეჯ „აისში“, ისე რაიონში არსებულ საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში, შესაძლებელია ელექტრონული (ონლაინ) რეგისტრაციის რეჟიმის გამოყენება www.vet.emis.ge ვებ გვერდის მეშვეობით;
 • რეგისტრაცია განხორციელდება პირადობის მოწმობის საფუძველზე.

 

 • პრეტესტი ჩატარდება 26 ოქტომბერს, მისაღები გამოცდა ჩატარდება 27 ოქტომბერს, ხოლო სწავლა დაიწყება 21 ნოემბერს!

გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ სსიპ კოლეჯ „აისში“ ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი;
  2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  3. ორი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3×4-ზე;
  4. პირადი (ან კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება;

საკონტაქტო ინფორმაცია: გურჯაანი, კაჭრეთი
ტელ: (0) 790 110 120
www.collegeaisi.ge