თელავში განათლების და დასაქმების გამოფენა გაიმართა

ღონისძიების ორგანიზატორების განცხადებით, გამოფენის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდებისათვის პროფესიული არჩევანის გაადვილება და მათი დასაქმება. მათივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში მო­ქმედ დამსაქმებელ ორგანიზაციებს და სამუშაოს მაძიებლებს ერთმანეთთან უშუალო კონტაქტის საშუალება მიე­ცათ. ღონისძიება ბიბერახიჶთელავის პარტნიორობის კომიტეტის ინიცია­ტივით უკვე ორი წელია თელავში იმართება და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს რეგიონის ადამიანური რესურსების გაძლიერებას და „ტვი­ნების გადინების“ შეჩერებას, რაც აფერხებს რეგიონის სოციალურ და კულტურულ განვითარებას.

,,ამ ღონისძიებით გვინდა, ვაჩვენოთ რეგიონში რა პერსპექტივები არსებობს ახალგაზრდებისათვის. ერთი მხრივ განათლების, მეორეს მხრივ კი, დასაქ­მების თვალსაზრისით. ჩვენ გვინდა, რომ საზოგადოებამ იცოდეს, რომ მათ აქვთ კარიერული წინსვლის საშუალებები დასაქმებუ­ლებისთვის და დამსაქმებლებისთვი­საც რადგან მათაც აქვთ პრობლემა კვალიფიციური კადრის პოვნის. აქე­დან გამომდინარე მნიშვნელოვანი შედეგი იქნება პირველრიგში ის, რომ მოსწავლეებსა და დამსაქმებლებს შორის კომუნიკაცია მოხდება, რაც მათ დაეხმარებათ იმის გაგებაში რა ტიპის განათლება სჭირდებათ მათ. ეს იქნება ბაკალავრიატი, მცირე ხნიანი გადასა­მზადებელი კურსი თუ სხვა, რომლის შემდეგაც დაიწყებენ პრაქტიკულ სამუშაოს და ბოლოს უკვე ამ გამოც­დილებიდან გამომდინარე გადაწყვეტენ რას გააკეთებენ და სად უკეთესად იგრძნობენ თავს’’, – განაცხადა გერმა­ნიის ტექნიკური თანამშრომლობის ფონდის წარმომადგენელმა დანიელ ბირკენმაიერმა.

განათლების და დასაქმების გამო­ფენას განათლების და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე, ქე­თევან ნატრიაშვილი დაესწრო. მისი განცხადებით, ღონისძიება სრულად ეხმიანება საქართველოს მთავრობის მიერ გაჟღერებულ პრიორიტეტებს და მესიჯებს, რაც განათლების მნიშ­ვნელობის ხაზგასმას და განათლებისა და დასაქმების თემების მჭიდრო ურ­თიერთკავშირს გულისხმობს.

,,ბევრი რამ კეთდება სახელმწიფო­ში იმისათვის, რომ ახალგაზრდებს შეეძლოთ მიიღონ ხარისხიანი განათ­ლება და სწორედ განათლებისა და ცოდნის გზით დაიმკვიდრონ ადგილი შრომის ბაზარზე. ასევე დასაქმდნენ და მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების რეა­ლიზება რათა ჰქონდეთ ღირსეული მომავალი. ეს არის ძალიან მნიშვნელო­ვანი არამხოლოდ ინდივიდებისათვის, არამედ ქვეყნის ეკონომიკური განვითა­რებისთვის, რადგანაც პროფესიონალი და მაღალკვალიფიციური კადრი, რეა­ლურად უკეთესი ხარისხის სამუშაოებს აწარმოებს რაც ძალიან მნიშვნელო­ვანია’’, – განუცხადა ,,კახეთის ხმას’’ ქეთევან ნატრიაშვილმა.

,,ახალგაზრდებს აქვთ საშუალება მიიღონ ინფორმაცია, დასაქმდნენ. ეს გამოფენა ხელს უწყობს მო­სახლეობის ინფორმირებას რამდე­ნად მნიშვნელოვანია განათლების მიღება იმისთვის, რომ შემდგომ ისინი წარმატებულად დასაქმდნენ. ასეთი ღონისძიებები არ იქნება ერთჯერადი და წლის განმავლობაში არის დაგეგმილი რამდენიმე ასეთი შეხვედრის ჩატარება. ,,კახეთის განვითარების ფონდიც“ გეგმავს მსგავსი პროექტის განხორციელე­ბას,’’ – განაცხადა ,,კახეთის ხმასთან’’ საუბრისას კახეთის გუბერნატორ­მაირაკლი შიოლაშვილმა. 

მასშტაბურ საგანმანათლებლო პროგრამას ბიბერახი – თელავის პარტნიორობის კომიტეტი ახორ­ციელებს. პროექტის ფინანსურ მხარდაჭე­რას უზრუნველყოფს GIZ გერმა­ნიის ტექნიკური თანამშრომლობის ფონდი, ,,კავკასიის ქალაქთა ქსე­ლის’’ მცირებიუჯეტიანი პროექტე­ბის ფარგლებში გერმანიის განვი­თარებისა და თანამშრომლობის სამინისტრო. შეგახსენებთ, რომ გამოფენა ,,მომავალი შენია” კახეთ­ში უკვე მეორედ ტარდება. გასულ წელს ღონისძიებას 5000-მდე ახალ­გაზრდა დაესწრო.