ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული 16 დღიანი კვირეული

ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული 16 დღიანი კვირეული.