რა წარმატებას აღწევენ სპორტული გუნდები თელავში

რა წარმატებას აღწევენ სპორტული გუნდები თელავში.