ჯარისკაცები თელავის ცენტრში 1950-იანების ერთ-ერთი 9 მაისი

ჯარისკაცები თელავის ცენტრში 1950-იანების ერთ-ერთი 9 მაისი.

ფოტო: ეროვნული ბიბლიოთეკა