როგორია კახეთის მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება

როგორია კახეთის მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება.