მითი თუ რეალობა ? რა იცი კორონავირუსის შესახებ – ქვიზი

მითი თუ რეალობა? რა იცი კორონავირუსის შესახებ? შეავსე ქვიზი.