ადრეული ქორწინება და გენდერი საქართველოში- გადაცემა 2ადრეული ქორწინება და გენდერი საქართველოში.