ადრეული ქორწინება და გენდერი საქართველოში- გადაცემა 1ადრეული ქორწინება და გენდერი საქართველოში.