რატომ გაჭიანურდა ნადიკვარის და ახალი ბაღის რეაბილიტაციის პროექტირატომ გაჭიანურდა ნადიკვარის და ახალი ბაღის რეაბილიტაციის პროექტი.