რა შედეგებს მოიტანს სოფელ ველისციხის რეაბილიტაციარა შედეგებს მოიტანს სოფელ ველისციხის რეაბილიტაცია.