ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემა რეგიონებში- ღია სტუდიაახალგაზრდების დასაქმების პრობლემა რეგიონებში.