იმუნიზაცია და ტურიზმი- გადაცემა ,,ღია სტუდია”იმუნიზაცია და ტურიზმი- გადაცემა ,,ღია სტუდია”.