რა ინფორმაციას ფლობთ ცენტრალური მოედნის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე? – გამოკითხვა

თელავის მიწათსარგებლობისა და ცენტრალური მოედნის განაშენიანების გენერალური გეგმა მოიცავს, ქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის კულტურული და შემეცნებითი სივრცეების მოწყობას, საცხოვრებელი უბნების რეაბილიტაციას, ავტოსადგომების მოწყობას, ცენტრის განვითარებას და სხვა.