მოხალისეობა როგორც დამატებითი კაპიტალი – რას ფიქრობენ თელავში დროის ბანკზემოხალისეობა როგორც დამატებითი კაპიტალი – რას ფიქრობენ თელავში დროის ბანკზე