საქართველოში ყველა მეხუთე მშობელი აღიარებს, რომ ბავშვს სისტემატურად სცემსბავშვის აღზრდისას დისციპლინა, როგორც წესი, ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით მიიღწევა. ხშირად მშობლები ფიქრობენ, რომ ბავშვს „სხვანაირად ვერ გააგებინებენ, თუ არ სცემე“. შედეგად კი, ბავშვის მიმართ ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება სოციალურ ნორმად ყალიბდება. ამის გამო საზოგადოებაში მაღალია ძალადობის მიმართ ტოლერანტობის დონე, რაც მის პრევენციას, კიდევ უფრო ართულებს. UNICEF-ის კვლევის მიხედვით, საქართველოში ყველა მეხუთე მშობელი აღიარებს, რომ ბავშვს სისტემატურად სცემს.

ნინოს ბავშვობის ყველაზე მძიმე მოგონება მეზობლისგან ნასესხები ნავთის დაქცევას უკავშირდება. ახსოვს, როგორ ცდილობდა დედის დარწმუნებას, რომ ნავთი მას არ დაუღვრია და როგორ ბანდა დედა სისხლიან პირს, თან სცემდა. ამ შემთხვევის გახსენებისას ლალი ყოველთვის ცდილობს დედის გამართლებას -ამბობს, რომ 90-იანი წლები იყო და ბევრი პრობლემის გამო მასაც სტრესი ჰქონდა, თუმცა თავად გადაწყვეტილი აქვს, ყოველთვის ენდოს საკუთარ შვილს.

იხილეთ ვრცელი მასალა ლინკზე:

https://storybuilder.jumpstart.ge/en/saqartveloshi-kvela-mekhute-mshobeli-aghiarebs-rom-bavshvs-sistematurad-stsems