რამდენად კარგად იცი დროშები?

რამდენად კარგად იცი დროშები?