ახალი ამბები

ევროკომისია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს

საქართველოს აქვს მომზადების გარკვეული დონე მართლმსაჯულების, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების სფეროში კანონმდებლობის განსახორციელებლად, – ამის შესახებ აღნიშნულია ანგარიშში, რომელიც ევროკომისიამ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის შესახებ მოამზადა.

„ქვეყანას აქვს რამდენიმე სტრატეგია, განსაკუთრებით ტერორიზმთან და მიგრაციასთან დაკავშირებით. კანონმდებლობა ზოგიერთ სფეროში, განსაკუთრებით უცხოელებთან და თავშესაფრის საკითხებთან დაკავშირებით, ძირითადად შეესაბამება ევროკავშირის კანონმდებლობას, თუმცა, ინსტიტუციური თანამშრომლობა და კოორდინაცია სუსტია. შედეგად, განხორციელება ზოგჯერ არადამაკმაყოფილებელია,“- აღნიშნულია დოკუმენტში.

საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ საქართველოს აქვს გარკვეული დონის მომზადება სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში.

„მან შემდგომში უნდა გაათანაბროს თავისი საკანონმდებლო ბაზა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, კომუნალურ სექტორში კონტრაქტორების ჩართვით და შემდგომში შეუსაბამოს თავისი კანონმდებლობა კონცესიების შესახებ დირექტივასთან თავდაცვის, უსაფრთხოების სექტორებში შესყიდვების დროს“, – აღნიშნულია ანგარიშში.

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის წესები მოითხოვს, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შეეძლოთ სტატისტიკის წარმოება პროფესიული დამოუკიდებლობის, მიუკერძოებლობის, სანდოობის, გამჭვირვალობისა და კონფიდენციალურობის საფუძველზე.

სტატისტიკის მხრივ, საქართველოს აქვს მომზადების გარკვეული დონე. უმეტესწილად, ეროვნული სამართლებრივი ინსტრუმენტები არსებობს საჭირო სტატისტიკური მონაცემების მოსამზადებლად და სისტემის შემდგომი განვითარებისათვის, რათა მათ ის ევროკავშირის სტანდარტებთან დააახლოონ. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ შესაძლებლობებს, შემაშფოთებელია რესურსების ადეკვატურობა. სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს, „საქსტატს“, ჰყავს თანამშრომელთა შედარებით მცირე რაოდენობა და ხელფასების დონე არ შეესაბამება საჯარო სამსახურის სხვა სფეროებში დასაქმებულ მოხელეთა ხელფასებს. შედარებით შეზღუდულია ფინანსური და IT რესურსებიც”, – აღნიშნულია დოკუმენტში.

ამასთან, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის წესები მიზნად ისახავს უზრუნველყოს სამართლიანი კონკურენცია და სტაბილურობა ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის, კერძოდ, საბანკო, დაზღვევა, დამატებითი პენსიები, საინვესტიციო მომსახურება და ფასიანი ქაღალდების ბაზრები. ისინი მოიცავს ამ ინსტიტუტების ავტორიზაციის, საქმიანობისა და ზედამხედველობის წესებს.

„ფინანსური მომსახურების სფეროში საქართველოს აქვს მომზადების გარკვეული დონე. საქართველოს მოუწევს მნიშვნელოვანი დამატებითი საკანონმდებლო და ოპერატიული ნაბიჯების გადადგმა თავისი წესების დასარეგულირებლად მრავალ სფეროში, კერძოდ, კაპიტალის მოთხოვნების რეგულირებისა და დირექტივის, საინვესტიციო ფირმების რეგულირებისა და დირექტივის, ბანკების აღდგენისა და გადაწყვეტის დირექტივისა და ზოგადი ფინანსური ბაზრის ინფრასტრუქტურის კანონმდებლობის შესაბამისად. გარდა ამისა, საქართველოს დასჭირდება არსებითად გააძლიეროს თავისი შესაძლებლობები ახალი ღონისძიებების განსახორციელებლად ყველა სფეროში. სადაზღვევო და კაპიტალის ბაზრები კვლავ განუვითარებელია“,- აღნიშნულია ანგარიშში.

დოკუმენტში საუბარია ციფრულ ტრანსფორმაციასა და მედიაზეც და ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს ელექტრონული ბაზრის გამართულ ფუნქციონირებას, კომუნიკაციებს, ელექტრონულ კომერციასა და აუდიო-ვიზუალურ მომსახურებას. წესები იცავს მომხმარებლებს და მხარს უჭერს თანამედროვე სერვისების უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას.

„საქართველოს აქვს გარკვეული დონის მომზადება ინფორმაციული საზოგადოებისა და მედიის სფეროში. მან გადადგა გარკვეული ნაბიჯი თავისი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან გასათანაბრებლად. საქართველოს აქვს ციფრული პოლიტიკის რამდენიმე სტრატეგია, მაგრამ ძალისხმევა უნდა განხორციელდეს იმისთვის, რომ ისინი შეესაბამებოდეს ევროკავშირის „ევროპის ციფრული მომავლის ფორმირებას“ და „ციფრულ კომპასს“. ევროპული ელექტრონული კომუნიკაციების კოდექსის სპექტრის დებულებების განხორციელება აშკარა არ არის. არსებობს უნივერსალური მომსახურების რეჟიმის ნაკლებობა და, შესაბამისად, უნივერსალური სერვისების დანერგვა ევროპული ელექტრონული კომუნიკაციების კოდექსით ჯერჯერობით შეუძლებელია. არ არსებობს კონკრეტული სამართლებრივი აქტები ან წესები ღია ინტერნეტზე წვდომის შესახებ. პროგრესი, როგორც ჩანს, მიღწეულია ევროკავშირის აუდიოვიზუალური მედიასერვისების დირექტივასთან შესაბამისობის კუთხით“, – აღნიშნულია ანგარიშში