რატომ არის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების გააქტიურება

რატომ არის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების გააქტიურება.