რასაც აქამდე მივხვდი პოტკასტი #7

რასაც აქამდე მივხვდი პოტკასტი #7

სტუმარი: თინიკო ხანჯალიაშვილი