როგორ უნდა ისარგებლონ მეწარმეებმა პროგრამით ,,აწარმოე საქართველოში”

როგორ უნდა ისარგებლონ მეწარმეებმა პროგრამით ,,აწარმოე საქართველოში”.