გაზაფხულიდან ბაზარზე ხორცი QR კოდით განთავსდება-ვიდეო

QR კოდით ხორცის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება სრულად ხელმისაწვდომი 2022 წლის გაზაფხულიდან გახდება.

აღსანიშნავია, რომ ხორცისთვის QR კოდის მინიჭების პროგრამა დონორი ორგანიზაციების მიერ სრულად არის დაფინანსებული და სახელმწიფოს ერთადერთი პასუხისმგებლობა ამ პროგრამის განხორციელებაა.