,,პლაკატების ომი” თელავშიყოველ არჩევნებზე კანდიდატები ერთმანეთს პლაკატების გაკვრის სიმრავლით ეჯიბრებიან, მათი მხარდამჭერები კი ხევენ მოწინააღმდეგე პარტიის წარმომადგენლის საარჩევნო მასალებს.

შედეგად კი ვიღებთ სააგიტაციო პლაკატებით დანაგვიანებულ ქალაქს.