რა გამოწვევები აქვთ ჟურნალისტებს საქმიანობისასრა გამოწვევები აქვთ ჟურნალისტებს საქმიანობისას.