რა წერია თელავის ეკონომიკური განვითარების გეგმაში- ღია სტუდიარა წერია თელავის ეკონომიკური განვითარების გეგმაში.