რა ეტაპზეა კორონავირუსისი საწინააღმდეგო ვაქცინაცია კახეთში- ღია სტუდიარა ეტაპზეა კორონავირუსისი საწინააღმდეგო ვაქცინაცია კახეთში.