რა შეზღუდვები უნდა დაწესდეს პანდემიის დროს?- ქვიზი

რა შეზღუდვები უნდა დაწესდეს პანდემიის დროს? მიიღეთ მონაწილეობა გამოკითხვაში.

მარიამ ოქროცვარიძე