თელავის ოთხ სოფელში ნაგვის ბუნკერები განთავსდა

,,თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტი გეგმავს 300 ბუნკერისა და 2 თვითმცლელი ავტომანქანის შეძენას. გაზაფხულზე ნაგვის ბუნკერები მუნიციპალიტეტში შემავალ 22 სოფელში იქნება განთავსებული”, – აცხადებენ გამგეობაში.