სტატიები

1. ახმეტაში ლიბერთი ბანკმა განახლებული ფილიალი გახსნა

ფილიალში ხელმისაწვდომია ლიბერთი ბანკის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატით სარგებლობა, რომლის გამოყენებითაც მომხმარებელს კომუნალური და სხვა გადასახადების გარდა საკუთარ საბანკო ანგარიშზე თანხის შეტანის, ასევე ლიბერთი ბანკში არსებული ნებისმიერი სესხის დაფარვის შესაძლებლობა ექნება.