ყვარელში თვითმმართველობის საკითხებზე დისკუსია გაიმართა

 

წინამდებარე გადაცემა მომზადებულია GIZ-ის (Deutsche Gesellschaft fürInternationaleZusammenarbeitფინანსური მხარდაჭერით. GIZ არ იღებს პასუხისმგებლობას გადაცემის შინაარსობრივ სისწორეზე.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *