ჯიხვი

ახალი ამბები

პირველად მსოფლიოში, ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვის ტელემეტრიული მონიტორინგი განხორციელდება

პირველად მსოფლიოში, ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვის ტრანსსასაზღვრო ტელემეტრიული მონიტორინგის პროექტი ხორციელდება. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინფორმაციით, ტელემეტრიული მონიტორინგი კვლევის ერთ-ერთი

Read More
ახალი ამბები

ჯიხვები ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიებიდან

ჯიხვი წვრილჩლიქოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. იგივე დიდი ზომის თხა. ცნობილია ჯიხვის ორი სახეობა: ყუბანური ანუ დასავლეთკავკასიური ჯიხვი.ის გავრცელებულია კავკასიონის მთავარი ქედის

Read More