პირველად მსოფლიოში, ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვის ტელემეტრიული მონიტორინგი განხორციელდება

პირველად მსოფლიოში, ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვის ტრანსსასაზღვრო ტელემეტრიული მონიტორინგის პროექტი ხორციელდება. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინფორმაციით, ტელემეტრიული მონიტორინგი კვლევის ერთ-ერთი

Read more

ჯიხვები ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიებიდან

ჯიხვი წვრილჩლიქოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. იგივე დიდი ზომის თხა. ცნობილია ჯიხვის ორი სახეობა: ყუბანური ანუ დასავლეთკავკასიური ჯიხვი.ის გავრცელებულია კავკასიონის მთავარი ქედის

Read more