ახალი ამბები

ჯიხვები ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიებიდან

ჯიხვი წვრილჩლიქოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. იგივე დიდი ზომის თხა.

ცნობილია ჯიხვის ორი სახეობა: ყუბანური ანუ დასავლეთკავკასიური ჯიხვი.ის გავრცელებულია კავკასიონის მთავარი ქედის დასავლეთ ნაწილში.

დაღესტნური ანუ აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვი ცხოვრობს კავკასიონის მთავარი ქედის აღმოსავლეთით.
ვიდეო გაავრცელა ლაგოდეხის დაცულმა ტერიტორიებმა.

მარიამ ოქროცვარიძე