ახალი ამბებიღია სტუდია

რა მნიშვნელობა აქვს ბუნებრივი რესურსების სწორად გამოყენებას და რა პრობლემებია ამ კუთხით რეგიონებში

რა მნიშვნელობა აქვს ბუნებრივი რესურსების სწორად გამოყენებას და რა პრობლემებია ამ კუთხით რეგიონებში.