როგორ ირჩევენ ახალგაზრდები პროფესიებს

გადაცემაში ,,ღია ეთერი” ვსაუბრობთ კახეთის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და მნიშვნელოვან საკითხებზე. დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ თუ როგორ და რატომ ირჩევენ ახალგაზრდები ამათუიმ პროფესიას, რას ფიქრობენ უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლის შესახებ და როგორ გამოიყენებენ არჩეულ პროფესიას საკუთარი თემის განვითარებაში.