კახეთში შშმ პირთა უფლებების ადვოკატირების ჯგუფი შეიქმნაკახეთში შშმ პირთა უფლებების ადვოკატირების ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების, გენდერული და ეთნიკური ნიშნით წარმოშობილ დისკრიმინაციის ფაქტებს გამოავლენე.
ისინი ასევე მოამზადებენ სარჩელს და საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფენ შშმ პირთა წარმომადგენლობას სასამართლოში.