მიგვიღეთ ისეთი, როგორიც ვართ!თელავში მცხოვრებ შშმ პირები უამრავი პრობლემის წინაშე დგანან. მათ შესაბამისი დახმარება, ადაპტირებული გარემო, ინფორმაცის ნაკლებობა და სხვა უამრავი პრობლემა აქვთ.

მათი თქმით, აღნიშნული პრობლემები წლებია აწუხებთ და მათი მოგვარება აუცილებელია იმისთვის, რომ მათ სრულფასოვნად შეძლონ ცხოვრება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

აქტივობა ხორციელდება ააიპ შშმ ბავშვთა მშობელთა კავშირი ,, ლამპარი’’-ს მიერ ქვე-პროექტის ,,ჩვენ შევცვლით’’ ფარგლებში. პროექტი მიმდინარეობს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის: ,,მუნიციპალური სერვისების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი (MUSQAT) ფარგლებში. MUSQAT პროექტის განმახორციელებელია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი – CTC მედია ცენტრ ,,კახეთი MCK” ერთად.