რკინიგზის რეაბილიტაცია კახეთშირკინიგზის რეაბილიტაცია კახეთში.