წყალმომარაგების პრობლემა კახეთის რეგიონშიწყალმომარაგების პრობლემა კახეთის რეგიონში.