თელავის ისტორიულ ნაწილში ციხე კოშკის ნაშთებია აღმოჩენილი2019 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად, სპეციალისტებმა “დაბახნების” დასახლებაში V-VII საუკუნეებით დათარიღებულ რიგით მეხუთე ციხე-კოშკის ნაშთებს მიაკვლიეს, რომელსაც იმ პერიოდში თავდაცვითი მნიშვნელობა ჰქონდა.

არქეოლოგების განცხადებით, თელავში აღმოჩენილი ისტორიული ნაგებობები როგორც ტურისტული, ისე არქეოლოგიური თვალსაზრისით ახალი რუქის შექმნის საფუძველია. აღმოჩენილი არტეფაქტები თელავის ისტორიულ მუზეუმში ინახება.