რა იცი ვაქცინაციაზე – ქვიზირა იცი ვაქცინაციაზე? მიიღე მონაწილეობა გამოკითხვაში.