რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ და ოპოზიციიამ საქართველოში არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად?- გამოკითხვარა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ და ოპოზიციიამ საქართველოში არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად.